Browsing: Profetët

Profetët
Luti -Alejhisselam-

Profeti i dëshpëruar i Sodomës dhe Gomorres, i cili e thirri në udhëzim popullin e tij amoral dhe të pabindur…

Profetët
IS’HAKU -Alejhisselam-

Nga brezi i të cilit kanë ardhur profetët e bijve të Izraelit. Is’haku (a.s.), është biri i Ibrahimit, i lindur…

Profetët
ISMAILI -Alejhisselam-

I cili është bërë simbol i sinqeritetit, besnikërisë, dorëzimit dhe nënshtrimit të plotë ndaj Zotit. Ismaili (a.s.), është prej profetëve,…

Profetët
IBRAHIMI -Alejhisselam-

I cili në sajë të dorëzimit dhe nënshtrimit të plotë ndaj Zotit, i ktheu në trëndafilishte zjarret e Nemrudit mizor!…

Profetët
Ndërtimi i Qabes

Ibrahimi (a.s.), u kthye në Mekë pas disa vitesh. U përqafuan me Ismailin (a.s.), e u çmallën.  Ibrahimi (a.s.), i…

1 6 7 8 9 10 11