Browsing: Profetët

Profetët
Populli i Themudit

Ky është një popull i shtuar nga Themudi, i ardhur nga brezi i Samit, të birit të Nuhut. Themudi dhe…

Profetët
SALIHU -Alejhisselam-

Profeti i popullit të pabindur të Themudit, të cilët u shkatërruan me themel me anë të tërmeteve! Salihu (a.s.), është…

Profetët
HUDI -Alejhisselam-

Profeti i popullit mohues të Adit, vatrat e të cilëve u shkatërruan me anë të furtunave të fuqishme. Hudi (a.s.),…

Profetët
Durimi

Për shkak se durimi përmbledh në vete të gjitha bukuritë morale, vendi i durimit në fenë tonë është shumë i…

Profetët
Nuhu -Alejhisselam-

I cili thirri në rrugën e Allahut pa u lodhur për 950 vite rresht! Nuhu (a.s.), është prej profetëve ulu’l-adhm[1],…

Profetët
IDRISI-Alejhisselam-

Që barti të fshehtën e mahnitjes qiellore! Thuhet se Idrisi (a.s.), ka lindur në rrethinat e Babilonisë, e cila ishte…

1 6 7 8 9