Imani
Besimi në Melekët

NATYRA DHE KARAKTERISTIKAT E MELEKËVE Kushti i dytë i imanit është besimi te melekët. Melekët janë krijesa të krijuara nga…