Islami
Etika e dhënies

Etika në zeqat dhe sadaka ka rëndësi të madhe. Veçanërisht, ai që jep duhet të japë me ndjenjat e mirënnjohjes…

Islami
Dhurimi (Infak)

a) Përbërja Fjala “infak” që emërton dhënien, dhurimin ushqqyerjen, dhe që përmendet në Kur’an në më shumë se 200…

1 2 3 4