Browsing: Zbulesa

Profeti
Atributet e profetëve

Tek të gjithë profetët ka disa cilësi të përbashkëta. Këto janë besa dhe besnikëria, zgjuarsia profetike, pafajshmëria dhe aftësia kumtuese.152…