Ihsani
Të kalosh pa u djegur

Sipas prirjeve politike të përhapura, mendimeve ekonomike, vlerave kulturore, këndvështrimeve morale etj… ne duhet t’i rishikojmë edhe një herë sjelljet…

Hutbe
Mbajtja e amanetit

Një njeri, të cilit mund t’i jepet me gjithë qetësinë e zemrës diçka materiale apo shpirtërore si amanet, është një…

Hutbe
Kur suksesi bëhet mëkat?

Dok. Aid el Karni Kur popujt jetojnë në injorancë dhe prapambetje, sulmohen nga sëmundja e fanatizmit medhhebor (juridik fetar), nga…

Ihsani
Besim, dashuri, dëshmi

Nëse ke thënë: “Dëgjova dhe besova!”, çohu! Nëse po lodhesh për të dëshmuar besimin, mundohu! Me të vërtetë, kush…

1 2 3 12