Browsing: Hutbe

Hutbe
Mbajtja e amanetit

Një njeri, të cilit mund t’i jepet me gjithë qetësinë e zemrës diçka materiale apo shpirtërore si amanet, është një…

Hutbe
Kur suksesi bëhet mëkat?

Dok. Aid el Karni Kur popujt jetojnë në injorancë dhe prapambetje, sulmohen nga sëmundja e fanatizmit medhhebor (juridik fetar), nga…

Foto
Besueshmëria në Islam

Të gjithë profetët janë personalitete të zgjedhur jashtëzakonisht të drejtë, të ndershëm dhe të besueshëm. Edhe jobesimtarët, madje, ndjejnë siguri…

Hutbe
Rëndësia e “Bismilah”-it

“Bismilah” është shkurtimi i shprehjes “Bismilahirr-Rrahmanirr-Rrahim” e cila perdoret në fillim te një pune te mirë dhe hallall (te lejuar),…