Foto
Besueshmëria në Islam

Të gjithë profetët janë personalitete të zgjedhur jashtëzakonisht të drejtë, të ndershëm dhe të besueshëm. Edhe jobesimtarët, madje, ndjejnë siguri…

Hutbe
Rëndësia e “Bismilah”-it

“Bismilah” është shkurtimi i shprehjes “Bismilahirr-Rrahmanirr-Rrahim” e cila perdoret në fillim te një pune te mirë dhe hallall (te lejuar),…