Islamic Publishing

Mbajtja e amanetit

Një njeri, të cilit mund t’i jepet me gjithë qetësinë e zemrës diçka materiale apo shpirtërore si amanet, është një…

Kur suksesi bëhet mëkat?

Dok. Aid el Karni Kur popujt jetojnë në injorancë dhe prapambetje, sulmohen nga sëmundja e fanatizmit medhhebor (juridik fetar), nga…