Imani
Tevekuli dhe Puna

Tevekul do të thotë të përpiqemi me të gjithë forcën tonë në lidhje me një punë që dëshirojmë të kryejmë…

Imani
Rrizku dhe Exheli

RRIZKU Rrizk quhet çdo gjë me të cilën ushqehen apo kanë dobi krijesat. Allahu është Ai që ua jep të…

1 2