Profetët
SULEJMANI -Alejhisselam!-

I cili pasurinë dhe sundimin madhështor në këtë botë, i barti jashtë zemrës së tij. * Sulejmani (a.s.), ka lindur…

1 2 3 15