Kurani
Si ta lexojmë Kur’anin?

Zoti i Madhëruar zbriti Kuranin në muajin e Ramazanit, pikërisht në natën e Kadrit, si mëshirë për të gjitha krijesat…

Kurani
Përkufizimi i Kuranit

Fjala “Kur’an” në gjuhën arabe do të thotë lexim, recitim. Me këtë kuptim gjuhësor është përmendur  në ajetin vijues: “Ti…