Haxhi
Çfarë përfitojmë nga haxhi?

Haxhi mundëson kontrollimin e fjalëve që themi dhe veprimeve që bëjmë. Forcon ndjenjën e vëllazërisë dhe zhvillon vetëdijen tonë se…

Haxhi
Çfarë është Haxhi?

Haxh, është shkuarja dhe qëndrimi në Arafat dhe Tavafi i Qabes në kohën e caktuar. Haxhin e ka obligim çdo…