Browsing: Ihsani

Ihsani
Të kalosh pa u djegur

Sipas prirjeve politike të përhapura, mendimeve ekonomike, vlerave kulturore, këndvështrimeve morale etj… ne duhet t’i rishikojmë edhe një herë sjelljet…

Hutbe
Mbajtja e amanetit

Një njeri, të cilit mund t’i jepet me gjithë qetësinë e zemrës diçka materiale apo shpirtërore si amanet, është një…

Hutbe
Kur suksesi bëhet mëkat?

Dok. Aid el Karni Kur popujt jetojnë në injorancë dhe prapambetje, sulmohen nga sëmundja e fanatizmit medhhebor (juridik fetar), nga…

Ihsani
Besim, dashuri, dëshmi

Nëse ke thënë: “Dëgjova dhe besova!”, çohu! Nëse po lodhesh për të dëshmuar besimin, mundohu! Me të vërtetë, kush…

Ihsani
Një sahab nga Nexhidi

Prof. Dr. Ismail Lutfi Çakan Në Mishkatu’l-Mesabih, në kreun “besimi”, zë vend një transmetim tërheqës, që ndoshta sot më shumë…

Ihsani
Pëlqimi i Allahut

Dr. Kerim Bulladë Konceptet, si “pëlqimi i Allahut”, “kënaqësia e Zotit”, “për hir të Allahut”, “në emër të Allahut”, kanë…

1 2 3 6