Islami
Islami dhe pasuria

Në thelb, në Islam, pasuria në vetvete nuk është dënuar, përkundrazi, është lavdëruar me kusht që, në lidhje me të,…

Islami
Zeqati

Njeriu është krijuar si krijesa më bujare mes krijjesave. Ndërkaq, ndryshimet dhe dallimet mes indivvidëve në cilësi dhe nivele si…