Browsing: Profetët

Profetët
Isai (a.s.)

Isai (a.s.), ka ardhur në jetë në Jerusalem, gjashtë muaj pas lindjes së Jahjas (a.s.). Ai është i fundit i…

Profetët
Jahja (a.s.)

Jahja (a.s.), është djali i tezes së Merjemes. Ai e ka mësuar Teuratin që në moshë të vogël dhe, kur…

Profetët
Zekerija (a.s.)

Është profet i bijve të Izraelit. Prejardhja e i tij shkon deri tek Sulejmani (a.s.). Ai qëndronte në Tempullin Aksa,…

Profetët
ELJESA -Alejhisselam-

I cili meritoi grada të larta. Eljesa (a.s.), është nga profetët e dërguar tek populli i beni Izraelëve. Në fëmijëri…

Profetët
ILJASI -Alejhisselam-

I cili la emër të mirë ndër njerëz dhe meritoi selamin e Allahut; “Paqja qoftë mbi Iljasin!” Iljasi (a.s.), është…

1 2 3 10