Browsing: Profetët

Profetët
SULEJMANI -Alejhisselam!-

I cili pasurinë dhe sundimin madhështor në këtë botë, i barti jashtë zemrës së tij. * Sulejmani (a.s.), ka lindur…

Profetët
Zeburi dhe përmbajtja e tij

Në Kuran, fjalët “Zebur” dhe “Zubur”, përdoren në vende të ndryshme. Zebur, do të thotë “libër”, kurse Zubur, “libra”. Në…

Profetët
Vdekja e Daudit (a.s.).

Në lidhje me vdekjen e Daudit (a.s.), në Musnedin e tij, Imam Ahmedi –Allahu e mëshiroftë-, shënon këtë hadith: Nga…

1 2 3 8