Browsing: Agjërimi

Agjërimi
Urtësitë e agjërimit

Në këtë muaj të bekuar, arritja e të fshehtës së kënaqësive të përjetshme duke hequr dorë nga kënaqësitë e përkohshme,…

Agjërimi
Mirësitë e agjërimit

 Xhelaleddin Rumi, ka thënë: “Ushqimi i vërtetë i njeriut, është drita e Allahut. Atij nuk duhet t’i jepet tepër ushqim…

Agjërimi
Llojet e Agjërimeve

Agjërimet ndahen në katër grupe: FARZ – Agjërimi i Ramazanit. – Agjërimi kaza i Ramazanit. – Agjërimi i kefaretit të…

Agjërimi
Çfarë është agjërimi?

Të agjërosh, do të thotë të largohesh nga ngrënia, pirja, tymosja e duhanit dhe marrëdhëniet seksuale, duke filluar para agimit…