Browsing: Shpallja

Imani
Shpallja e Kuranit

Profeti ynë Muhamedi (a.s.), përpara se t’i vinte shpallja hyjnore për herë të parë, shkonte në shpellën Hira, që gjendet…