Browsing: Miresia

Agjërimi
Mirësitë e agjërimit

 Xhelaleddin Rumi, ka thënë: “Ushqimi i vërtetë i njeriut, është drita e Allahut. Atij nuk duhet t’i jepet tepër ushqim…