Ali ibn Ebi Talibi ishte prej të parëve që i besuan të Dërguarit të Allahut (s.a.s.), në moshën e fëmijërisë… Ai ishte një sahab i ri që njihej si “Dera e Qytetit të Dijes” dhe që ishte bërë i famshëm me trimërinë, heroizmin dhe shkatërrimin e idhujve në Qabe… Ai ishte një trim që kujtohet me llagapin “Kerremall-llahu Vexhheh” ngaqë asnjëherë nuk i kishte adhuruar idhujt në jetën e vet… Ishte një hero xhihadi që njihej si “Kerrar/njeri që nuk kthehet pas në luftë” dhe Esedu’ll-llah’il-galib / Luani i Allahut që fiton gjithmonë” për shkak të mrekullive që ka shfaqur në trimëri, guxim dhe heroizëm…

Aliu (r.a.), ishte dhëndri, kalifi i katërt dhe djali i xhaxhait të të Dërguarit të Allahut (s.a.s.). Ai njihej edhe si “Ebu’l-Hasen dhe Ebu Turab”. Babai i tij ishte Ebu Talibi, gjyshi ishte Abdulmuttalibi, nëna e tij ishte Fatime binti Esedi. Për shkak të nënshtrimit të plotë që Aliu (r.a.), shfaqte kundrejt caktimit hyjnor, i është thënë “Murteza”. Ai i besoi të Dërguarit të Allahut, alejhi’s-selam, në Mekë që në moshën 8-10 vjeçare të fëmijërisë. Aliu (r.a.), u edukua nga Pejgamberi (s.a.s.). Hyrja e tij në Islam ka ndodhur siç vijon:

Ishte një vit në të cilin ndjehej shumë mungesa e ushqimit në Mekë. I Dërguari i Allahut (s.a.s.), i tha xhaxhait të tij, Abbasit: “Ebu Talibi është fakiru’l-hal ve kethiru’l-ijal. Domethënë, ka pak të ardhura dhe shumë fëmijë. A thua të marrim ne nga një prej fëmijëve të tij?” Bashkë me Abbasin shkuan te Ebu Talibi dhe ia shprehën mendimin që kishin. Pasi Ebu Talibi pranoi, Aliun e mori i Dërguari i Allahut (s.a.s.), ndërsa Xhaferin e mori Abbasi (r.a.).

Aliu (r.a.), që nga ajo ditë nuk u nda më asnjëherë prej të Dërguarit të Allahut (s.a.s.). Ai hëngri, piu dhe u rrit në shtëpinë e Hz. Pejgamberit. Dëgjoi çdo gjë që flitej dhe ibadetet që bëheshin në atë shtëpi. Një ditë, kur i Dërguari i Allahut (s.a.s.), po falte namaz së bashku me bashkëshorten e tij, Hatixhenë (r. anha), Aliu po i shikonte i emocionuar. Ai donte t’i kuptonte këto lëvizje. Andaj e pyeti të Dërguarin e Allahut (s.a.s.): “Çfarë është kjo?” Resulullahu (s.a.s.), i tha:

“O Ali! Kjo është feja e Allahut. Allahu është një dhe nuk ka ortak. Andaj, lëri Latin dhe Uzzanë!” Pejgamberi ynë i Nderuar i tregoi Aliut (r.a.), për shirkun. Ai ia shpjegoi atij se sa i keq, i shëmtuar dhe poshtërues ishte shirku. Pastaj i shpjegoi kuptimin e tevhidit. Pasi i tregoi se Allahu e kishte dërguar si Pejgamber, i tha: “Po të ftoj në këtë fe.”

Aliu (r.a.), i cili po i dëgjonte për herë të parë këto fjalë, u çudit dhe hezitoi për shkak të naivitetit të fëmijërisë. Për këtë arsye, tha: “Le ta diskutoj një herë me babanë.” I Dërguari i Allahut (s.a.s.), i tha: “Në rregull, diskutoje. Por mos ia hap askujt tjetër këtë çështje.”

Aliu i vogël u zhyt në mendime. Ai mori rrugën për të shkuar dhe diskutuar me babanë e tij. Pasi eci pak, në mendje i erdhi ky mendim: “Mos vallë Allahu e ka pyetur babanë tim kur më ka krijuar mua, që edhe unë ta pyes atë për të hyrë në fe të Allahut?” Kështu, hoqi menjëherë dorë dhe u kthye me vrap te i Dërguari i Allahut (s.a.s.). I tregoi për mendimin që i kishte ardhur në mendje. Pastaj i tha se dëshironte të hynte në Islam. Aliu (r.a.), tha shehadetin dhe në këtë mënyrë u nderua me Islam.

Kur drita e besimit futet në një zemër, njeriut i vijnë në mendje mendime të tilla… Këtij njeriu i hapen rrugët e lumturisë… Edhe Hz. Aliu ishte prej atyre që e shijoi këtë lumturi që në moshë të re… Prej tij dolën mendime që nuk mund të priteshin prej një fëmije… Me këto fjalë u bë prej atyre që fituan konsideratën e të Dërguarit të Allahut (s.a.s.).

* * *

Aliu (r.a.), përgjatë gjithë jetës mendoi thellë. Tha fjalë të urta që mbartnin kuptime mjaft të thella. Edhe në ngjarjen e thyerjes së idhujve shohim këtë përpikëri të tij. Ai vetë tregon:

“Një ditë shkova në Qabe së bashku me të Dërguarin e Allahut (s.a.s.). Ai më tha: “O Ali! Ngjitu në suoin tim dhe thyeji idhujt.” Unë nuk guxova ta vendosja këmbën mbi supin e tij dhe i thashë:

“O i Dërguari i Allahut! Kush mund ta vendosë këmbën mbi shpatullën tënde të bekuar?” Nisur nga këto fjalë, Resulullahu, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, më tha:

 “O Ali! Këmba që është në shërbim të fesë së Allahut, nuk rrëshqet nëse shkel mbi shpatullën e pejgamberëve.” Pas këtyre fjalëve, iu binda urdhrit dhe e vendosa këmbën në supin e tij. Kur filloi të më ngrinte, u ndjeva sikur mund ta kapja edhe qiellin nëse do të dëshiroja. I rrëzova idhujt lehtësisht dhe i bëra copa-copa duke i hedhur përtokë me fytyrë. Pastaj zbrita në tokë dhe të dy së bashku u larguam menjëherë.”

* * *

Hz. Aliu ishte prej trimave që nuk i trembej syri. Kur i Dërguari i Allahut (s.a.s.), do të nisej për hixhret, ai u shtri në shtratin e tij pa hezituar aspak. Në këtë mënyrë, e sakrifikoi jetën në rrugën e Pejgamberit (s.a.s.). Ai ishte i ri dhe trim. Askush nuk mund ta mposhtte atë në Mekë. I Dërguari i Allahut (s.a.s.), e urdhëroi që t’i shkonte pas dhe të bashkohej me të në Medine. Edhe Aliu (r.a.), eci natë e ditë dhe arriti në Medine. Kur i Dërguari i Allahut (s.a.s.), pa se i ishin ënjtur këmbët, madje se po i rridhnin gjak, nuk e mbajti dot veten dhe i dolën lot nga sytë. E mori në krah, ia fshiu këmbën me pështymën e tij të bekuar dhe u lut që të shërohej. Ai këndoi ajetin fisnik: “Ka njerëz që e flijojnë veten, për të fituar pëlqimin e Allahut. Allahu është shumë i mëshirshëm me robërit e Vet.” (Bakara, 207)

Aliu (r.a.), mori pjesë në të gjitha luftërat. Trimëria, guximi dhe heroizmi i tij u vunë re në të gjitha luftërat. Ndërsa heroizmat që ka shfaqur në luftën e Bedrit, Hendekut dhe Hajberit janë si legjenda.

Ai mbante flamurin në luftën e Bedrit. Kundër kurejshve që kërkonin luftëtarë në mejdanin e luftës dolën tre vetë prej ensarëve. Kur kurejshët thanë se ata ishin shumë pas tyre nga aspekti i prejardhjes, i Dërguari i Allahut (s.a.s.), tha: “Çohu, o Ubade! Çohu, o Hamza! Çohu, o Ali!”

Tre trimat dolën në mejdan. Sipas traditës atyre iu thanë emrat. Kurejshit thanë: “Në rregull. Ju jeni të afërmit tanë.” Ata nxorën shpatat. Hz. Hamzai dhe Hz. Aliu i vranë me një të goditur armiqtë e tyre Shejben dhe Velidin. Ndërsa dy të moshuarit, Hz. Ubade dhe Utbe e plagosën njëri-tjetrin, por asnjëri nuk e vrau dot tjetrin. Aliu (r.a.), u kthye dhe me një të goditur e përfundoi edhe punën e atij mushriku.

Në luftën e Hendekut doli në mejdanin e luftës kundrejt Amr ibn Abdudit, i cili ishte prej trimave të kurejshve. Aliu (r.a.), tha: “Do të dal edhe nëse është Amri, o i Dërguari i Allahut.” Hazreti Pejgamberi i veshi atij parzmoren e vet. I vendosi në bel shpatën Dhulfikar dhe u lut nga pas: “O Zot! Pranë më ka mbetur vetëm ky nip, Aliu. Mbroje atë dhe mos lejo të mbes i vetëm!”

Hz. Aliu së pari e ftoi Amrin në Islam. Amri qeshi me të madhe dhe i tha: “Pa më thuaj një herë se kush je!” Ai i tha: “Jam Ali ibn Ebi Talibi.” Amri i tha duke e përçmuar: “Me babain tënd jemi takuar për shumë kohë si vëllezër. Tani po më vjen rëndë të të vras.”

Aliu (r.a.), i tha: “Po, por mua po më vjen lehtë të të vras ty. Ndërkohë edhe ti zbrit nga kali, sepse duhet të jesh këmbësor si unë.” Kjo fjalë i preku damarët e xhahilijetit Amrit. Ai zbriti menjëherë nga kali dhe e sulmoi Aliun, radijall-llahu anh. Për shkak të një goditjeje të fortë me shpatë, ia ndau mburojën në dysh Aliut (r.a.). Tashmë radha i kishte ardhur Aliut për të sulmuar. Ai e vrau Amrin me një të goditur që bëri me shpatën që quhej Dhulfikar. Politeistët i kaploi frika. Për këtë arsye, të gjithë shkuan në çadrat e tyre. Në ato momente ndodhi një furtunë e fortë. Ajo i shkuli çadrat e armiqve dhe ua shkatërroi gjërat atyre. Mushrikët u detyruan ta linin mejdanin e luftës të poshtëruar.

Përgjatë çlirimit të Hajberit Aliu (r.a.), i pati rënë mburoja përtokë. Ai e bëri mnjëherë mburojë derën e kalasë. Me njërën dorë mbajti derën e kalasë dhe me dorën tjetër vazhdoi të luftonte. Kështu luftoi në mënyrë heroike. Ai ua hoqi kokën një nga një hebrenjve dhe mundësoi që myslimanët të hynin në kala. Hajberi u çlirua për shkak të kësaj trimërie heroike. Për këtë arsye, kur bëhet fjalë për Hajberin, menjëherë në mendje na vjen Hazreti Aliu. Skllavi i të Dërguarit të Allahut (s.a.s.), Ebu Rafi tha: “Pas luftës, derën e kalasë arritëm nga ngrinim vetëm pasi u bëmë tetë veta.”

Ndonëse Aliu (r.a.), ishte kaq i fortë, hero dhe trim, ai ishte shumë modest, bujar, dashamirës, i drejtë dhe i mëshirshëm. Një herë, përgjatë kalifatit të tij bleu hurma nga tregu. Kur ata që kishte pranë i thanë me insistim që t’i mbartnin hurmat, ai u tha: “Jo, këto duhet t’i mbajë kryetari i familjes.”

* * *

I Dërguari i Allahut, alejhi’s-selam, e donte shumë atë. Një ditë e pyeti ndërmjet të gjithë sahabëve: “O Ali! Si do të veprojë nëse dikujt që i ke bërë mirë, do të ta kthente me të keqe?” Aliu (r.a.), iu përgjigj: “Do t’i bëja mirë.” I Dërguari i Allahut (s.a.s.), e përsëriti disa herë këtë pyetje. Edhe Hz. Aliu iu përgjigj: “Përsëri do t’i bëja mirë. Përsëri do t’i bëja mirë.” Në këtë mënyrë, sahabët e nderuar e kuptuan shkakun se pse i Dërguari i Allahut (s.a.s.), e donte kaq shumë Aliun (r.a.).

Të duash dhe të të duan nuk është e lehtë… Por arritja e kësaj gjendjeje është lumturi e madhe… Një pasuri e pafundme… Një begati e pashterueshme… O Zot! Na e mundëso edhe neve që me moralin dhe shërbimet fetare të hyjmë në grupin e njerëzve që duan dhe duhen nga të tjerët!..

* * *

Prej shembujve të virtyteve të Aliut (r.a.), mund të përmendim shpëtimin e vëllait mysliman nga borxhi me gjashtë akçe, faljen që i bëri qafirit i cili e pështyu në fytyrë dhe ecjen nëpër treg duke u thënë tregtarëve: “Nëse silleni me ndershmëri kundrejt njerëzve, do të më kënaqni.”

Aliu (r.a.), u martua me vajzën e Resulullahut (s.a.s.), Fatimenë (r. anha). Atyre u lindën tri djem që quheshin Hasan, Husejn dhe Muhsin. Muhsini vdiq që në moshë të vogël. Gjithashtu u lindën edhe tri vajza që quheshin Ummu Gulthum, Zejnebe dhe Rukije. Vazhdimësia e Pejgamberit (s.a.s.), u mundësua me këta nipër e mbesa.

Ishte muaji Ramazan i vitit të dyzetë të hixhretit. Kur Aliu (r.a.), po shkonte në namazin e mëngjesit të ditës së premte, u sulmua dhe u plagos nga një shpatë e helmuar e një harixhiu që quhej Ibn Mulxhem.

Aliu (r.a.), dy ditë pas kësaj ngjarjeje shkoi si dëshmor në botën e përhershme në moshën 63 vjeçare. Namazin e xhenazes ia fali djali i tij, Hasani dhe ai u varros në varrezat Nexhef.

Allahu qoftë i kënaqur prej tij!

Allahu Teala na dhëntë edhe neve prej trimërisë, heroizmit, dijes dhe zemrës që rrihte për xhihad të Aliut (r.a.)! Allahu na bashkoftë me të në xhenet!

Amin!

Share.

Comments are closed.