Browsing: Profeti

Profeti
Atributet e profetëve

Tek të gjithë profetët ka disa cilësi të përbashkëta. Këto janë besa dhe besnikëria, zgjuarsia profetike, pafajshmëria dhe aftësia kumtuese.152…

Sahabët
Ebu Said El-Hudriu (r.a.)

Mbështetja, besimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut Teala i jep njeriut lumturi dhe gëzim. Këto e shpëtojnë njeriun nga sëmundja për…

1 2