Profeti ynë (a.s.), i cili ia kumtoi dhe ia mësoi umetit të vet këto të vërteta, edhe në frymën e fundit, derisa iu shua fare zëri i bekuar, vazhdoi të jepte këto dy porosi:

1- Kini frikë Allahun, në lidhje me namazin (që është lidhja e robit me Zotitn e vet)

2- Kini frikë Allahun, në lidhje me njerëzit që keni nën urdhrat tuaja… (Bejhaki, Shuab, VII, 477)

Share.

Leave A Reply