Browsing: Rrizku

Imani
Rrizku dhe Exheli

RRIZKU Rrizk quhet çdo gjë me të cilën ushqehen apo kanë dobi krijesat. Allahu është Ai që ua jep të…