Browsing: Puna

Imani
Tevekuli dhe Puna

Tevekul do të thotë të përpiqemi me të gjithë forcën tonë në lidhje me një punë që dëshirojmë të kryejmë…