Browsing: Kurani

Kurani
Si ta lexojmë Kur’anin?

Zoti i Madhëruar zbriti Kuranin në muajin e Ramazanit, pikërisht në natën e Kadrit, si mëshirë për të gjitha krijesat…

Kurani
Përkufizimi i Kuranit

Fjala “Kur’an” në gjuhën arabe do të thotë lexim, recitim. Me këtë kuptim gjuhësor është përmendur  në ajetin vijues: “Ti…

Imani
Karakteristikat e Kuranit

Kurani që iu dërgua Profetit (a.s.), më të madh dhe të fundit ndër të gjithë profetët, Muhamedit (a.s.), prej Allahut,…

Imani
Shpallja e Kuranit

Profeti ynë Muhamedi (a.s.), përpara se t’i vinte shpallja hyjnore për herë të parë, shkonte në shpellën Hira, që gjendet…