Browsing: Kriteret

Hadithe
Kriteret e sadakasë

Ebu Is’hak Sa’d Ibni Ebu Uakas (r.a.), i cili është një nga dhjetë sahabët e përgëzuar me Xhenet, tregon: Në…