Browsing: Hadithe

Hadithe
Vlera e namazit me xhemat

Ebu Hurejre (r.a.), transmeton se i Dërguari i Allahut (a.s.), ka thënë: “Namazi i njeriut me xhemat, është njëzet e…

Hadithe
Lufta sublime

Ebu Musa Abdullah Ibn Kajs el-Esh’ari (r.a.), ka thënë: I Dërguari i Allahut (a.s.), është pyetur: “Cili prej luftëtarëve është…

Hadithe
Kriteret e sadakasë

Ebu Is’hak Sa’d Ibni Ebu Uakas (r.a.), i cili është një nga dhjetë sahabët e përgëzuar me Xhenet, tregon: Në…

Hadithe
Përpjekja për ndryshim

Aishja (r.a.), transmeton se i Dërguari i Allahut (a.s.), ka thënë: “Pas çlirimit të Mekës nuk ka më emigrim, por…

1 2