I Dërguari i Allahut r nuk kishte qenë më pare edukator. Para ardhjes së profecisë, për 40 vjet, as nuk kishte mësuar nga dikush, as nuk i kishte mësuar dikujt diçka. Shoqëria në të cilën ndodhej ishtë shoqëri injorante. Vetë Profeti  nuk dinte as shkrim dhe as lexim. Edhe shoqëria ishte analfabete.

Thuajse nuk kishte fare njerëz që dinin të shkruanin e të lexonin. Por, Krijuesi i Gjithësisë e mësoi dhe e edukoi Pejgamberin  aq bukur, sa ai u bë edukatori i krejt gjithësisë, duke i dhënë drejtim universit.

 

 

Share.

Leave A Reply