Islami
Zeqati

Njeriu është krijuar si krijesa më bujare mes krijjesave. Ndërkaq, ndryshimet dhe dallimet mes indivvidëve në cilësi dhe nivele si…

Islami
Institucionet e bamirësisë

Institucionet e mirëbërësisë të ngritura nga etërit tanë që s’njihnin ç’ishte fanatizmi, për të gjithë njerëzit pa dallim race e…

Hadithe
Durimi ndaj drejtuesve

Abdullah Ibni Mes’ud (r.a.), transmeton se i Dërguari i Allahut (a.s.), ka thënë: “Padyshim se (pas meje) do të ketë…

Hadithe
Mos u nervozo

Ebu Hurejre (r.a.), transmeton se, një person erdhi tek i Dërguari i Allahut (a.s.) dhe i tha: “Më këshillo!” Ndërsa…

1 2 3 4 12