Agjërimi
Çfarë është agjërimi?

Të agjërosh, do të thotë të largohesh nga ngrënia, pirja, tymosja e duhanit dhe marrëdhëniet seksuale, duke filluar para agimit…

Islami
Kelime-i Teuhid

Kelime-i Teuhid ose, siç njihet ndryshe, Kelime-i Shehadet, nënkupton shprehjen e pranimit dhe deklarimit, se “përveç Allahut nuk ka Zot…

1 10 11 12