Browsing: Profetët

Profetët
Tre njerëz të mirë

Në një hadith të Profetit tonë (a.s.), tregohet një ngjarje shumë mësimdhënëse, e cila i ka ndodhur disa njerëzve të…

Profetët
Flijimi i lopës

Në lidhje me këtë ngjarje, transmetohen versione të ndryshme, të cilat në përgjithësi janë marrë nga librat e vetë hebrenjve.…

Profetët
Viçi i artë

Pasi bijtë e Izraelit kaluan detin së bashku me Musain (a.s.), gjatë rrugës rastisën në një popull që adhuronte statuja…

Profetët
Zbritja e Teuratit

Pasi Musai (a.s.), bashkë me popullin e tij dolën prej Egjiptit dhe shpëtuan prej armikut, ai i tha popullit të…

Profetët
Kulla

Sa më shumë që e kumtonte fenë Musai (a.s.), aq më i madh bëhej numri i atyre që besonin. Por…

Profetët
Martirizimi i Asijes

Pas mizorive ndaj zonjës Mashita dhe fëmijëve të saj, gruaja e faraonit, Asija, u zemërua shumë me faraonin dhe iu…

1 2 3 4 8