Browsing: Foto

Foto
Besueshmëria në Islam

Të gjithë profetët janë personalitete të zgjedhur jashtëzakonisht të drejtë, të ndershëm dhe të besueshëm. Edhe jobesimtarët, madje, ndjejnë siguri…